กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

Slider

สรรหาบุคคล

อัตรากำลัง

ประเมินผลบุคคล

บรรจุและแต่งตั้ง

ข่าวสารกิจกรรม

บุคลากร

นายชนินทร์ จารุวัฒนมงคล
นายชนินทร์ จารุวัฒนมงคลผู้อำนวยการโรงพยาบาล
นายสุชาติ อรรณพไกรสร
นายสุชาติ อรรณพไกรสรรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
นางสาวมาลี แข็งขัน
นางสาวมาลี แข็งขันนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางศิริเพ็ญ สุขเจริญ
นางศิริเพ็ญ สุขเจริญเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวเสาวภา จันทร์สมบัติ
นางสาวเสาวภา จันทร์สมบัติเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางรัตนา อินทโชติ
นางรัตนา อินทโชติ พนักงานธุรการ
นางสาวศจีพัต วัฒนสุวกุล
นางสาวศจีพัต วัฒนสุวกุลนักทรัพยากรบุคคล
นางสาวอัญชฎา แก้วเกตุ
นางสาวอัญชฎา แก้วเกตุนักทรัพยากรบุคคล
นางณัฐรดา ศรีขวัญ
นางณัฐรดา ศรีขวัญนักทรัพยากรบุคคล
นางสาวมัทรี ทุ่งทอง
นางสาวมัทรี ทุ่งทองนักทรัพยากรบุคคล
นางสาวชนิดาภา สุขเจริญ
นางสาวชนิดาภา สุขเจริญนักทรัพยากรบุคคล
นางสาวลลนา เพ็ชรอาหล่ำ
นางสาวลลนา เพ็ชรอาหล่ำนักทรัพยากรบุคคล

ติดต่อกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

โทรเบอร์ภายใน 14951-55

© 2018 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

Please publish modules in offcanvas position.